#

Tworzymy świat
w którym dobrze jest żyć

Trener w pomocy społecznej

Z ogromną przyjemnością Centrum Szkoleń Profilaktyki i Wsparcia Społecznego HORUS
pragnie zaprosić Wszystkich zainteresowanych, do PIERWSZEJ W POLSCE SZKOŁY TRENERÓW W POMOCY SPOŁECZNEJ.

Nasza oferta jest skierowana przede wszystkim do pracowników OPS, praktyków którzy chcą zdobyć nowy dobrze płatny zawód i połączyć własną praktykę zawodową z nowymi umiejętnościami Trenerskimi. Szkoła pozwoli Państwu poszerzyć perspektywę zawodową jak również zdobyć umiejętności pracy z grupą i klientem indywidualnym.

Nasza oferta jest odpowiedzią na duże zainteresowanie szkoleniami w ramach struktur Ośrodków Pomocy Społecznej, co wiąże się z dużym zapotrzebowaniem na Trenerów z doświadczeniem w pracy w tym obszarze. Jednocześnie przebycie całego cyklu szkoleniowego pozwala ubiegać się o rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, co gwarantuje pracę nie tylko w OPS, ale również realizację szkoleń w innych instytucjach sfery budżetowej i prywatnej.

REKRUTACJA:
 • Wypełnij formularz REKRUTACYJNY.
 • Rozmowa kwalifikacyjna – po przyjęciu Twojego zgłoszenia zaprosimy Cię na rozmowę kwalifikacyjną.
 • Zakwalifikowanie do udziału w Szkole Trenerów w Pomocy Społecznej
MIEJSCE SPOTKAŃ
Wszystkie zajęcia z wyjątkiem wyjazdowego treningu interpersonalnego odbywać się będą w Sali Szkoleniowej – siedzibie :
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej ZO w Częstochowie ul. Krasińskiego 11A 42-200 Częstochowa.

Liczebność grupy do 12 osób (ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!)

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

KALENDARZ
 • REKRUTACJA OD 17.06.2013 roku do 27.09.2013 roku
 • Czas trwania Szkoły Trenerów w Pomocy Społecznej 16.10.2013r do 18.05.2013r
 • Trening interpersonalny od 16.10.2013r do 20.10.2013r.
 • Proces grupowy i dynamika grupy od 09.11.2013r do 10.11.2013r
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna od 07.12.2013 do 08.12.2013r
 • Praca z oporem i radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w grupie od 11.01.2014r do 12.01.2014r
 • Metodologia pracy z grupą od 08.02.2014r do 09.02.2014r
 • Twórcza narzędziownia – narzędzia pracy z grupą w tym środki artystycznego wyrazu od 22.02.2014r do 23.02.2014r
 • Proces zmiany i motywowanie do zmiany od 15.03.2014r. do 16.03.2014r
 • Praca z emocjami oraz kontrola zachowań od 12.04.2014r do 13.04.2014r
 • Etyka w pracy trenera od 26.04.2014r do 27.04.2014r
 • Coachingowy trening rozwojowy od 15.05.2014r do 18.05.2014r
 • Superwizja warsztatu - termin ustalany indywidualnie dla każdego z uczestników

Rozwiń


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 • Imię i nazwisko:
 • Data urodzenia:
 • Ulica:
 • Miejscowość:
 • Kod pocztowy:
 • NIP/PESEL:
 • Telefon kontaktowy:
 • E-mail:
 • Potwierdzam swoje zgłoszenie udziału w SZKOLE TRENERÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
 • Potwierdzeniem dokonania zgłoszenia jest wpłata zaliczki na poczet rozmowy rekrutacyjnej w wysokości 100 zł w terminie do 14 dni od momentu nadesłania karty zgłoszeniowej*
Numer konta ES Bank Oddział w Radomsku:
39 8980 0009 2034 0051 8736 0001
Centrum Szkoleń Profilaktyki i Wsparcia Społecznego HORUS
Ul. Zamolska 5b
98 – 338 Sulmierzyce

* każda zgłaszająca się osoba/uczestnik lub instytucja otrzyma rachunek potwierdzający wpłatę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych przez Centrum Szkoleń Profilaktyki
i Wsparcia Społecznego HORUS z siedzibą w Sulmierzycach przy ul. Zamolskiej 5b, wyłącznie dla celów organizacyjnych Szkoły Trenerów w Pomocy Społecznej oraz w celu promocji wydarzeń organizowanych
przez Centrum Szkoleń HORUS.

Kontakt

CSPiWS HORUS
ul.Zamolska 5b
98-338 Sulmierzyce woj. łódzkie
tel. 693 169 828